Сұрақ қою:

Резюме жазу бөлімінде сұрақ жоқ

Сұрағыңыз болса, СҰРАҢЫЗ.
...