Сұрақ қою:

Сайт жасау, Сайт өңдеу бөлімінде сұрақ жоқ

Сұрағыңыз болса, СҰРАҢЫЗ.
...