Сұрақ қою:

Баяндамалар бөлімінде сұрақ жоқ

Сұрағыңыз болса, СҰРАҢЫЗ.
...