Сұрақ қою:

Код, индекстер, Мекен-жайлар бөлімінде сұрақ жоқ

Сұрағыңыз болса, СҰРАҢЫЗ.
...